INTERESSEORGANISATION

Maritime Uddannelser er interesseorganisation for de otte maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Maritime Uddannelser arbejder for bedst mulige rammevilkår for medlemsinstitutionerne, så de kan udbyde uddannelser af høj kvalitet: Uddannelser med godt studiemiljø og uddannelser, som sætter den nyeste viden i spil og matcher aftagernes behov.  

REKTORKOLLEGIET

Maritime Uddannelser er det forum, hvor ledelsen af de maritime uddannelsesinstitutioner tager fælles initiativer, drøfter udfordringer og repræsenterer sig i forhold til andre aktører.

Maritime Uddannelser består af rektorkollegiet for de otte uddannelsesinstitutioner og ledes til daglig af formandskabet, som består af formand Anders Hanberg Sørensen, rektor på Aarhus Maskinmesterskole og Jens Frederiksen, forstander på Svendborg Søfartsskole.